Sunday, December 19, 2021

Sortavalan saaristosta alkaen, olisiko syytä muistaa aluepalautusten näkökulmasta talvisodassakin? Laatokka mahdollisti tehokkaan puolustuksen


Sortavalan saaristosta alkaen, olisiko syytä muistaa aluepalautusten näkökulmasta talvisodassakin? Laatokka mahdollisti tehokkaan puolustuksen

Talvisodan opeista ei olla opittu? Vain liittouma mahdollistaa huollon, elintarvike ja sotatarvikkeiden osalta, sekä muunkin osalta.
Natojäsenyys turvaisi selustamme ja huoltovarmuuden + olisi ennaltaehkäisevä.

https://Viipurin-kaupunki.blogspot.com vaatii miehitettyjen alueiden palauttamista Suomelle. Rajat kiinni Rajajoella, Salla-Kuusamossa ja Kalastajansaarennolla.

---------------------
Suomen Sortavala osaksi muuta Suomea
--------------------

Friday, July 19, 2019

Suomella on velvollisuus EU:n puheenjohtajamaana ottaa aluepalautukset esityslistalle, niin Suomelle kuin muillekin moskovan oblastin miehitykselle altistuneille EU-valtioille

Suomen hallituksen ja EU:n ryssäläisyys on kuvottavaa kun aluepalautusasioissa ei ole edetty. Moskovan parasiittihallinto ryöstää, miehittää alueitamme vastoin Atlantin julistuksen 1941 sanomaa ja lupauksia, missä taattiin rajat 1939 eurooppaan.

Suomen oikeutetut aluevaatimukset perustuvat laittomaan miehittäjä-Ryssän invaasioon Suomea kohtaan talvi- ja jatkosodissa vuosina 1939-44 ja sen jälkeisissä pakkorauhoissa joissa riistettiin Suomelta vääryydellä pyssy niskassa sopimuksilla n. 15% alueistamme mannerjalusta- ja aluevesioikeudet vielä siinä samalla. 
Suomella on velvollisuus EU:n puheenjohtajamaana ottaa aluepalautukset esityslistalle, niin Suomelle kuin muillekin moskovan oblastin miehitykselle altistuneille EU-valtioille.
Historioitsija Seppo Lehto Tampere


--------------
https://sortavala.blogspot.com/
-----------------

Friday, December 8, 2006

Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen miehitettyjen alueiden palauttamista!


Suomen oikeutetut aluevaatimukset perustuvat laittomaan miehittäjä-Ryssän invaasioon Suomea kohtaan talvi- ja jatkosodissa vuosina 1939-44 ja sen jälkeisissä pakkorauhoissa joissa riistettiin Suomelta vääryydellä pyssy niskassa sopimuksilla n. 15% alueistamme mannerjalusta- ja aluevesioikeudet vielä siinä samalla

Suomen hallitus = valtioneuvosto teillä on tehtävää kansankuntamme hyväksi eikä vahingoksi:

Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen ja laillisine korkoineen eli miehitettyjen alueiden palauttamista kaikkine kompensaatioineen miehittäjä-Ryssältä!

--------------------
Ulkoasiainministeriön erillislausunnollaan hyväksymät tavoitteemme:

Yhdistyksen nimi:

Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y.


Sääntöjen 2 §:stä Tarkoitus ja toiminta:

1. Vaadimme tunnettujen ja tiedettyjen "neuvostopartisaanien" luovuttamista Suomeen tuomioharkintaa varten epäillyistä sotarikoksistaan Suomea ja suomalaisia kohtaan.

2. Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen ja laillisine korkoineen, sekä miehitettyjen alueidemme palautusta välittömästi ja siinä yhteydessä 14.10.1920 Tarton rauhansopimuksen uudelleenratifioimista kaikkine artikloineen.

3. Vaadimme Moskovan alueen edustajilta eli Kremlin hallinnolta täysimittaista sotakorvausrahastojen synnyttämistä, siinä mittakaavassa kuin mitä Saksa ja Itävalta ovat tehneet toisen maailmansodan jäljiltä.

4. Vaadimme Tsetsenian kansanmurhaan 1994-1996 ja vuodesta 1999 uudelleen käynnistetyn kansanmurhan ja joukkotuhon Moskovan Kremlin hallinnon vastuullisia kuten esim. Vladimir Putinia Haagiin syytettäviksi samoilla perusteilla, kuin Slobodan Milosevicia esikuntineen. Viittaamme mm. Jelena Bonnerin lausumiin Timo Hämäläisen artikkelissa "SIVUSILMIN" HS:ssa 1.3.2001 s.B7: "Jelena Bonner ja Venäjän demokratia": "Uuden Venäjän suurin turmio ja häpeä ovat kaksi Tsetsenian sotaa ja Tsetsenian kansan tosiasiallinen kansanmurha". Mahdollisuuksien mukaan pitää Tsetsenialle taata sen kansalliset rajat sen mukaan mitä ne olivat ennen Stalinin hirmutöitä ja etnisiä karkoituksia 1940-luvulla, sekä korvauksia ko. silloisista ihmisoikeusrikoksista nykyiseltä Moskovan oblastin eli alueen Kremlin hallinnolta vähintään samassa mittakaavassa, kuin Saksa on maksanut Kolmannen Valtakunnan vainokohteille ja heidän omaisilleen.

5. Kremlin hallinnoimat ulkomaiset rahavarat ja sijoitukset vaadimme jäädytettäviksi, kunnes sitova poliittinen ja juridisesti pätevä sopimus on tehty korvausrahastosta eri kansallisuuksien hyväksi vastaavallalailla, kuten ns. Kolmannen Valtakunnan ajan pakkotyöläisille v. 1999. Neuvosto-Venäjän perikunta ei ole maksanut vielä mitään sotarikoksistaan ja miehityksistään, vaan on päätynyt tekemään uusia Tsetseniassa.

6. Kulttuuriperinnön vaaliminen tuleville sukupolville kokonaisessa ja ehyessä Suomessa, samoin kuin muillakin Kremlin rikoksista kärsineillä kohteilla ja kansoilla ilman leninismi-stalinismin ja isovenäläisyyden rikosten hyväksyntää ja miehitystä.

Viitteet:
Ulkoasiainministeriön lausunto HEL1011-13
Yhdistysrekisterin Rek.nro. 188.193


-----------------------------------------------------------------------
Наши цели, принятые отдельным заявлением Министерства иностранных дел:

Наименование общества:

Общество правды и требующего возмещений по военным преступлениям и геноциду, вызванным центральной администрацией московского Кремля либо Союзом Советских Социалистических Республик или Российской Федерацией (рег.общ.)

Из параграфа номер 2 устава следует: цель и деятельность:

1.Мы требуем выдачи известных и опознанных советских партизанов и доставки их как подозреваемых в Финляндию с целью усмотрения и присуждения их из-за участия в военных преступлениях против Финляндии и ее граждан.
2.Мы требуем возврата со всеми капиталовложениями и законными процентами похищённых Союзом Советских Социалистических Республик т.н. репараций или награбленного добра и к тому же непосредственной передачи оккупирован-ных наших территорий, а одновременно обновления ратификации Тартусского мирного договора от 14.10.1920 со всеми его статьями.
3.Мы требуем от представителей администрации Кремля создания полномерных фондов военных возмещений, как сделали ФРГ и Австрия за их меры Второй Мировой войны.
4.Мы требуем ответственных лиц администрации московского Кремля, как например Владимира Путина, на осуждение в Гаагском Международном суде за геноцид чеченского народа во время 1994-1996 и опять с 1999 года за вновь начатый геноцид и притом за массавое уничтожение там, на таких же основаниях как обходятся с Слободой Милосевичем с его штабом. Мы ссылаемся в связи с этим на высказывания Елены Боннера в статье Тимо Хямяляйнена «Искоса», обнародованные в газете Хельсингин Саномат (1.3.2001 стр. Б7) под заглавием «Елена Боннер и демократия России»: «Эти две чеченских войны и действительный геноцид чеченского народа обречены на позор и гибель новой России». По возможностям надо Чечне гарантировать принадлежащие к ней ее национальные границы по тому, как они оформировались перед сталинскими гнусными преступлениями и этническими изгнаниями в сороковых годах 20-го столетия. К тому же мы требует от теперешней администрации Кремля возмещений за тогдашние преступ-ления прав человека по меньшей мере в таком же масштабе, как ФРГ уплатила для объектов, подвергшихся преследованию, и для их родственников.
5.Внешние денежные фонды и вложения, владельцем которых является Кремль, надо заморозить, пока не заключен юридически действительный документ о фондах возмещений для разных национальностей по соответственному закону, как сделано например в 1999 году для каторжников, работающих на Третье Рейх. Наследники Советской России никому пока ничто не возмещали за свои военные преступления и оккупации, а, наоборот, решили продолжать состав их преступлений в Чеченской Республике Ичкерия.
6.Сохранение традиций культуры для будущих поколений в целой Финляндии, как и на других объектах с народами, претерпев-шими преступления Кремля, не одобряя преступлений велико-руссов и ленинизма-сталинизма.

Ссылки:
Заявление Министерства иностранных дел: ХЕЛЬ 1011-13
Регистрационный номер общества: 188.193


----------------- -------------------------------------